1. Ne kadar üstün zekâlı olursa olsun çocuğunuzun bir çocuk olduğunu unutmayın.
 2. Çocuk yetiştirirken anne babanın, tutum ve davranışlarının tutarlı olması gerekmektedir.
 3. Çocuğun yetiştirilmesinde anne baba birlikte görev almalıdır.
 4. Okuldaki faaliyetler yakından takip edilmelidir. Çocuğun müzik, şiir, kendini ifade etme, tartışma gibi becerilerini geliştirmesi üzerinde önemle durulmalıdır.
 5. Mutlu bir aile ortamının çocuğun gelişimindeki önemi unutulmamalıdır.
 6. Üstün zekâlı çocukların yaşıtlarından önce yaşadığı yetişkin sorunlarını çözmede aile gerekli önlemleri almalıdır.
 7. Kitapların ve gerekli kaynak araç ve gereçlerin evde çocuğa sunulması eğitimleri açısından çok önemlidir.
 8. Çocuğun sağlam bir öğrenme temeline sahip olmasını sağlamak için müzelere, tarihi yerlere, sanat galerilerine vb… yerlere götürülmesi önemlidir.
 9. Anne babalar çocuğun sorularına bastan savma yanıtlar vermemeli, doğru yanıtlar vermelidir.
 10. Çocuğun ilgi alanlarının çeşitliliği unutulmamalı, ilgi alanları desteklenmelidir.
 11. Anne babalar çocuğun tüm yaşantısını aşırı biçimde yönlendirmekten kaçınmalıdır.
 12. Çocuğun fantezileri, hayali arkadaşları ve bazı durumlardan dolayı olumsuz tutum takınmaktan ve alay etmekten kaçınılmalıdır.
 13. Çocuğun ilgi ve üstünlük gösterdiği dallarda anne babalar yetersiz kaldıklar zaman, olanakları el verdiğince özel ders vb… kolaylıkları çocuklarına sağlamalıdır.
 14. Çocuğunuzun zekâ işlevleri ve yetenekleri bakımından normalden farklı olduğu için özel eğitime ihtiyacı olduğunu unutmayın.
 15. Aşırı gurur çocuğun daha iyi yetişmesini engeller. Unutmayın, üstünlük duygusu en azından aşağılık duygusu kadar zararlı olabilir.

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar geleceğin liderleri, bilim adamları, fikir adamları ve sanatçılarıdır. Böyle bir milli servet heba edilemez. Bu tür çocuklar tespit edilip onlara özel programlar uygulayacak uzman ve kurumları hazırlamak, gerekli finans kaynaklarını bulmak, iletişimi etkili hale getiren bir ağ oluşturmak, bu sahada dünyada yapılan faaliyetleri takip etmek ve orijinal girişimlerde bulunmak yine fedakâr ve sağduyulu insanlara kalmaktadır.