Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarımız için çalışıyoruz

Bizi ziyaret edin, aklınızdaki soruları yanıtlayalım !

 
 
 

Ebeveyn Desteği

Üstün yetenekli çocuk; zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik veya özel akademik alanlarda seçkin yeteneklerinden dolayı, uzmanlar tarafından belirlenmiş çocuktur.

 

 
 

Mentörlük Hizmeti

Mentorluk, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve profesyonel gelişimin desteklenmesinde kullanılan, geçmişi çok eskiye dayanan bir eğitim modelidir.

 
 

Gelişim Takibi

Ülkemizde üstün zekalı çocukların sorunları ile ilgilenen, bu konuda deneyim sahibi, anne babalara rehberlik edecek kuruluşlar yok denecek kadar azdır.

 
 

 

 

Biz Kimiz, Amacımız

Türkiye’mizin parlak geleceğini garanti altına alabilmek için en büyük zenginlik kaynağımız olan Üstün Potansiyelli / Zekalı ve Yetenekli çocuklarımızın her alanda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaç doğrultusunda da; Akademik çalışmalar yapmak ve bu alanda akademisyenlerimizin uluslararası bilirkişi düzeyine yükselmesini sağlamak, öğrencilerimiz için; örgün ya da zenginleştirme; eğitim programları düzenleyerek, onların lider, çevreye ve insanlığa duyarlı, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak…
Eğitmenlerimizin, en çağdaş yöntemler ile eğitilmesini sağlayarak bu alanda eğitmen kaynaklarının oluşmasına katkıda bulunmak, bakanlık, Tübitak, AB vb. kanallar yardımı ile projeler yaparak ulusal bazda, alan konusunda standartları oluşturmak. Kariyer Merkezleri yardımı ile öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek sağlamak, yeni ölçüm araçları ile kaynakları ve materyalleri yaygınlaştırmak. Ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda rehberlik hizmeti sağlamak,ihtiyaç duyulan konular ile ilgili bilinçlendirmek üzere koferanslar ve eğitimler düzenlemek, Tüm alanlar için sürekli gelişmeyi ve kalite standartlarını garanti altına alabilecek altyapı
sistemlerini oluşturmaktır.

 
 
 

Üstün ve dahi olarak tanılanmış çocukların, kendileriyle özdeş gruplarla çok yönlü olarak gelişimleri için; bu konuda alan uzmanı eğitim liderleri tarafından düzenlenen atölye tabanlı zenginleştirme çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

 

 
 
ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Çocuklarınız için değerlendirme testleri

 
 
 

BBT Denver

DENVER II Sağlıklı Görünümdeki Çocuklarda Olası Gelişimsel Sorunları Saptamak Amacı İle Kullanılır. Üç temel alanda değerlidir: 1. a) Sağlıklı gözüken çocuklarda olası sorunları saptanması, 2. …
Detay bilgi…

BBT Binet

BBT; çocukları zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda değerlendirip, rehberlik yapmayı sağlayan ‘BİREYİ BÜTÜNÜYLE TANIMA PROGRAMI’nın kısa adıdır. Amacımız, çocuklara St.Binet Zeka Testi Uygulayarak …
Detay bilgi…

BBT Wisc-R

BBT Wisc-RTüm dünya ve Türkiye genelinde en yaygın, güncel, kapsamlı ve güvenilir zeka testi olan “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV” (WISC-4) 6 yaş 0 ay …
Detay bilgi…

BBT CAS

Neden CAS Testi CAS testinin temelini PASS teorisi oluşturmaktadır. CAS’in temelini oluşturan PASS teorisinin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden ön önemlisi “psikolojik ölçümler gözlenebilir …
Detay bilgi…

EPOC

Sıradışı düşünmeyi ve potansiyeli ölçmede dünyada en güncel, en kapsamlı ve Avrupanın onlarca ülkesinde kullanılan EPoC, Dünya’da 5-12 yaşlarındaki çocukların beyinlerindeki sıradışı yönlerini ölçen en …
Detay bilgi…

RUW

RUW-I (Reading – Okuma, Understanding – Anlama, Writing – Yazma) Testi Süresi: Uygulama ortalama 45 dakika sürmektedir. Çocuğun okuma, yazma ve anlama becerisine göre süre …
Detay bilgi…
 
 
 

Sizinle iletişime geçelim

   
  NASIL ÜYE OLABİLİRİM ?

  Genel Yetenek Testi

  ENDERUN Genel Yetenek Testi bölümündeki başvuru formunu doldurarak bünyemizde belirli aralıklarla yapılacak olan teste girebilirsiniz. Bu test sonucunda üyelik için gerekli kriterleri sağladığınız takdirde üyelik işlemlerinize başlanacaktır.

  Bilsem programına seçilmiş veya resmî kurumlarda yapılan WISC-R testini almış, toplam zeka puanı 130 ve üzeri olan kişilerin Enderun Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği tanılama sürecinden (Genel Yetenek Testi) muaf tutulacaktır. Bu durumda olanların Enderun üyeliklerinin kabulü için aday formunu doldurmaları, akabinde Bilsem öğrenci belgelerini veya resmî makamlardan aldıkları WISC-R testi sonuçlarının bir kopyasını tarayıcıda taratmak suretiyle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

   
   
   
   
   
   

  100

  Başarı Oranı

  15

  Profesyonel Tecrübe

  120

  Mutlu Veli

  20

  Öğrenci