Yetenekli çocukların genel özellikleri şunlardır:

 • Sözcük dağarcığı geniştir.
 • Belleği kuvvetlidir.
 • Soyut kelimeler kullanır.
 • Yeni durumlara uyum gösterir ve onları şekillendirir.
 • Geniş bir ilgi alanına sahiptir.
 • Beceriklidir, problemleri ustaca çözer.
 • İstekli bir okuyucudur.
 • Genel bilgi birikimi çoktur.
 • Duygusal olarak güvenlidir.
 • Daha az dış kontrole ihtiyaç duyar.
 • Girişimci ve ataktır, yeni şeyler yapmak ister.
 • Yüksek düzeyde soyut düşünür.
 • Keşif içeren etkinliklerden hoşlanır.
 • Bilgileri ezberleme dışında, onları kullanma kapasitesine sahiptir.
 • Yeni fikirlerde, bağlantıları görmede, yenilikleri izlemede yaratıcıdır.
 • Akranları ve ortam üzerinde baskın olma eğilimine sahiptir.
 • Hızlı, kolay ve etkin öğrenir.
 • Soyutlama, kavramlaştırma ve sentez yapma gücüne sahiptir.
 • Hedefine ulaşmada inatçı ve mücadelecidir.Üstün