Mentörlük Hizmeti

Mentorluk, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve profesyonel gelişimin desteklenmesinde kullanılan, geçmişi çok eskiye dayanan bir eğitim modelidir. Hizmet alanların kariyer seçiminde, kişisel gelişimlerinde ve akademik başarısında olumlu katkılar sağlayan mentorluk, son yıllarda eğitim alanında popülerlik kazanmıştır. Mentorluk, üstün yetenekli öğrencilerin ilgilerini ve güçlü oldukları alanları keşfetmelerine fırsat sağlaması ve kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olması bakımından üstün yeteneklilerin eğitiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstün yetenekli bir öğrenci için mentorluk programı; özel ilgi alanını, zamanını, yetenek ve becerilerini paylaşmaya istekli bir mentora sahip olabilmek açısından çok önemli bir deneyimdir .Çünkü üstün yetenekli çocuklar, kendinden büyüklerle zaman geçirmeyi severler.