1. Sınıfınızda üstün zekâlı bir öğrenci olduğunda paniğe kapılmayın; çünkü üstün zekâlı çocuğun öğretmeninin üstün zekâlı olması gerekmez. Ortalama (normal) bir öğretmen çocuğa kaynaklık ve önderlik yapabilir.
  2. Üstün zekâlı öğrenciler sınıf çalışmalarına karşı istekli ve ilgili olmayabilir. Bunun nedeni kısmen sınıf etkinliklerinin yeterince uyarıcı olmamasından gelebilir.
  3. Üstün zekâlı çocuklara daha zor sorular sorularak ve yeni fikirler geliştirmelerini isteyerek çocukların zekâlarını özellikle yaratıcı yanını geliştirmelerine fırsat tanınmalıdır.
  4. Üstün zekâlı çocuklara derslerle ilgili araştırma ağırlıklı ek ev ödevlerinin verilmesi gerekmektedir.
  5. İlgilendikleri alanlarda proje çalışmaları yapmalarına ve bunu sınıfla paylaşmalarına olanak tanınmalıdır.
  6. Çalışmaları, grupları ve sınıf oyunlarını yönetmelerine fırsat tanınmalıdır.
  7. Sınıf düzeyini temel almaksızın konularda kendi hızlarına göre ilerlemelerine fırsatlar tanınmalıdır. Bu konuda teftiş yapan deneticilerin de uyarılması ve uygulanması gereken konularda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
  8. Üstün zekâlıları tanımlamada kesinlikle fiziksel özellikler kullanılmamalıdır.
  9. Üstün zekâlı çocukların ihtiyaçlarını karsılarken çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. En önemli sorun öğrencilerin anlıksal yeteneklerinin büyük farklılıklar göstermesidir. Sorunların çözümünde konunun uzmanlarından yardım alınmalıdır.
  10. Üstün zekâlı olduğunu düşündüğünüz öğrencilerinize öncelikle durumu tespit etmek için okul rehber öğretmenine yoksa Rehberlik Araştırma Merkezine bizzat götürün.