TESTLER
BBT CAS

BBT CAS

Neden CAS Testi

CAS testinin temelini PASS teorisi oluşturmaktadır. CAS’in temelini oluşturan PASS teorisinin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden ön önemlisi “psikolojik ölçümler gözlenebilir tepkilere dayansalar bile, bağlı oldukları teorik görüşün ışığı altında yorumlanmazlarsa çok az faydalı ve anlamlı olacaklardır.” görüşüdür.

İlkokula Başlamadan Önce ve İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) Düzeyinde CAS Testinin Önemi

CAS testi, geleneksel zeka testlerinden farklı olarak çocuğu bilişsel olarak da değerlendirdiğinden, ilköğretime (ilkokul-ortaokul) giden ve ilkokul öncesi çocukların, ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme becerilerindeki güçlü ve zayıf yanları, dikkat, planlama, işlem hızı, zamanı etkili kullanma vb. alanlarda ne durumda olduğunu ortaya koyduktan sonra düşük performans gösterdiği alanların nasıl güçlendirileceğini değerlendirmemize olanak tanıdığından çok büyük önem taşımaktadır.

CAS’in 4 Ölçeğinin Akademik Alanla İlişkisi

Planlama
• Bilginin organize edilmesi ve sunulması
• Bir hikaye konusunun oluşturulması, detaylandırılması ve yazım akışının düzenlemesi
• Bir matematik problemini çözmek üzere konuya odaklanmak, matematiksel kuralları hatırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ile ilişkilidir.

Eşzamanlı Bilişsel İşlemler
• Gördüğünü yorumlayabilme, ana fikre ulaşabilme
• Bilgiyi transfer edebilme, ayrıntıları ve bütünü görebilme
• Görsel bilgileri akılda tutabilme, yönerge alabilme becerisi
• Şekil çizme ve yazı yazabilme becerisi ile ilişkilidir.

Dikkat
• Dikkati dağılmadan dersi dinleyebilme
• Zamanında organize olarak derse hazırlanabilme
• Sabırlı olabilme
• Anlatılan bilgiden önemli olanları ayırt edebilme, gruplayabilme
• Birden fazla verilen yönergeyi rahatlıkla takip edebilme ile ilişkilidir.

Ardıl Bilişsel İşlemler
• Örüntü içeren konular
• Dinleme ve duyduğu konuyu akılda tutabilme
• Birden fazla yönergenin olduğu matematik problemleri
• Yabancı dil öğrenimi ile ilişkilidir.