BBT Denver

BBT Denver

DENVER II Sağlıklı Görünümdeki Çocuklarda Olası Gelişimsel Sorunları Saptamak Amacı İle Kullanılır. Üç temel alanda değerlidir: 1. a) Sağlıklı gözüken çocuklarda olası sorunları saptanması, 2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri saptaması, 3. c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) […]

BBT Binet

BBT Binet

BBT; çocukları zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda değerlendirip, rehberlik yapmayı sağlayan ‘BİREYİ BÜTÜNÜYLE TANIMA PROGRAMI’nın kısa adıdır. Amacımız, çocuklara St.Binet Zeka Testi Uygulayarak zeka seviyelerini tespit etmenin yanında, onları tüm yönleriyle değerlendirerek zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımak, bu sürece aileleri de dahil ederek, konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve siz değerli aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir. […]

BBT Wisc-R

BBT Wisc-R

BBT Wisc-RTüm dünya ve Türkiye genelinde en yaygın, güncel, kapsamlı ve güvenilir zeka testi olan “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV” (WISC-4) 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen zeka testidir. Çocuğu sadece zihinsel olarak değerlendirmekle kalmayıp öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi durumlarda da bize önemli bilgiler sunmaktadır. Test 4 kısımdan oluşur; […]

BBT CAS

BBT CAS

Neden CAS Testi CAS testinin temelini PASS teorisi oluşturmaktadır. CAS’in temelini oluşturan PASS teorisinin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden ön önemlisi “psikolojik ölçümler gözlenebilir tepkilere dayansalar bile, bağlı oldukları teorik görüşün ışığı altında yorumlanmazlarsa çok az faydalı ve anlamlı olacaklardır.” görüşüdür. İlkokula Başlamadan Önce ve İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) Düzeyinde CAS Testinin Önemi CAS testi, geleneksel zeka testlerinden farklı olarak çocuğu […]

EPOC

EPOC

Sıradışı düşünmeyi ve potansiyeli ölçmede dünyada en güncel, en kapsamlı ve Avrupanın onlarca ülkesinde kullanılan EPoC, Dünya’da 5-12 yaşlarındaki çocukların beyinlerindeki sıradışı yönlerini ölçen en güvenilir ve en güncel testtir. Neden EPoC? Sıradışı fikirler üretmek sadece üstün zekalı/yetenekli kişilere ait bir özellik değildir. Her bireyin keşfedildiğinde ifade edebileceği; kendine özgü bir düşünme potansiyeli vardır ve bu potansiyel kişiden kişiye değişir. […]

RUW

RUW

RUW-I (Reading – Okuma, Understanding – Anlama, Writing – Yazma) Testi Süresi: Uygulama ortalama 45 dakika sürmektedir. Çocuğun okuma, yazma ve anlama becerisine göre süre değişiklik gösterebilir. Yaş Aralığı: 7-11 yaş arası tüm çocuklara uygulanmaktadır. Uygulayıcı Kimliği: Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar tarafından uygulanmaktadır. Amacı: Bu uygulama okul çağında ki çocukların okuma, anlama ve yazılı anlatım becerilerini ölçmeyi amaçlar. Ölçekte okuma, […]