TESTLER
BBT Binet

BBT Binet

BBT; çocukları zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda değerlendirip, rehberlik yapmayı sağlayan ‘BİREYİ BÜTÜNÜYLE TANIMA PROGRAMI’nın kısa adıdır.

Amacımız, çocuklara St.Binet Zeka Testi Uygulayarak zeka seviyelerini tespit etmenin yanında, onları tüm yönleriyle değerlendirerek zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımak, bu sürece aileleri de dahil ederek, konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve siz değerli aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir. Bu sürecin her aşamasında ebeveyn, psikolog ve öğretmen işbirliği içerisindedir ve var olan sorunlara çözüm yolları sunmak hedeflenir.

Eğitsel değerlendirme çalışmalarını bireysel zeka testi olan St.Binet Testinin yanında hem zeka testlerinin hem de projektif değerlendirme araçlarının, anket ve envanterlerinin de dahil edildiği, bireyi bütüncül bir değerlendirme olanağı sağlayan BBT Zeka Testini Uyguluyoruz.

• 2-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.
• Sadece zeka testi değil, aynı zamanda psikolojik bir yorumu da vardır. Bu yorum, kesin ve net olmamakla birlikte sadece bize yol gösterici olmasından dolayı kullanılmaktadır.