TESTLER
BBT Denver

BBT Denver

DENVER II Sağlıklı Görünümdeki Çocuklarda Olası Gelişimsel Sorunları Saptamak Amacı İle Kullanılır.

Üç temel alanda değerlidir:
1. a) Sağlıklı gözüken çocuklarda olası sorunları saptanması,
2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri saptaması,
3. c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Gelişim Basamakları
Sosyal-öz bakım Becerileri: Kendi yaş profiline göre çocuğun kendi kendisine yetebilme, kendi işini kendisinin halledebilmesi ve Sosyal iletişim becerilerini kazanılıp kazanılmadığı gibi durumları değerlendirmektedir.
İnce Motor Beceriler: Çocuk ve bebeklerde tutma, kavrama, sıkma, el-göz kordinasyonu, sorun çözme, cisimleri doğru yer ve zamanda kullanabilme gibi becerilerin kendi yaş profiline uygun seviyede kazanılıp kazanılmadığını gösteren becerilerdir.
Dil Becerileri: Çocuk ve bebeklerde işitme, duyma, anlama, dili kullanama kendi gelişimsel özelliklerine göre, ses ve kelimeleri uygun dönmelerde çıkarıp çıkarmadığını ayrıca düzenli ve yaş dilimine uygun cümle kurup kuramadığını ölçen beceridir.
Kaba Motor Beceriler: Atlama, yürüme, koşma ve zıplama gibi genel olarak kazanılması gereken hareket yeteneği gibi becerilerin becerilerin çocukların kendi yaş gelişim profiline uygun olarak kazanılıp kazanılmadığını göstermektedir.

Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, bir zeka testi değildir.
Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamaklarının herhangi birinden veya daha fazlasından gelişimsel problem, gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak için uygulanmaktadır. Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken çocukların erken dönemde saptanması veya klinik değerlendirmelerde tanı alması için uygulanmaktadır.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:
1- Klinik değerlendirme: Sağlıklı gelişim gösteren veya bazı belirtilerde kuşkulandığımız çocuklarda tarama testi olarak kullanılır. Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir, daha önce test tekrarı yapılmamalıdır.
2- Özel Eğitim: Gelişimsel olarak geride kalmış ve özel eğitime başlatılan çocuklarda ilke değerlendirme çalışması olarak kullanılır ve bu çalışma zamanına uygun aralıklarla tekrar uygulanarak çocuğun gelişimsel olarak takip edilmesine yardımcı olur.
3- Okul Öncesi Kurumları: Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocukların gelişim ve beceri düzeylerini tespit etmekte ve olası durumlara karşı doktora/hastaneye bilgilendirme amaçlı kullanılabilir. Okul öncesi öğrencilerinde aileye bilgi vermek ve gelişim aşamasını takip etmek için kullanılabilir.